POL DEU ENG

Jesteś w: Projekty > Odbudowa Organów w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu

Podsumowanie roku 2018

aktualizacja: 2018-12-31

 

 

Z prawdziwą przyjemnością obserwujemy postępy prac przy rekonstrukcji organów Michaela Englera w kościele pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. Odsłonięta została odtworzona empora organowa – zrekonstruowana wraz z balustradą i wmontowanymi w nią szafkami pozytywu tylnego. Tę część inwestycji zrealizowało Ministerstwo Obrony Narodowej ze środków...

Więcej >>

Wykonawca wybrany - umowa podpisana

aktualizacja: 2018-05-11W wyniku przetargu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiło konsorcjum:

1) ORGELBAU KLAIS BONN Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG (Niemcy) - lider Konsorcjum;
2) Manufacture d’Orgues Thomas (Belgia) – partner Konsorcjum;
3) Zych Zakłady Organowe Dariusz Zych (Polska) – partner Konsorcjum

Wartość oferty:

PLN 15 996 120,00 netto + VAT, tj.: 19 675 227,60 brutto

Oferta...

Więcej >>

Miasto Wrocław ogłosiło kolejny Przetarg

aktualizacja: 2017-12-28W połowie grudnia 2017 Urząd Miejski Wrocławia opublikował ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Rewitalizację wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera. Termin składania ofert to 25.01.2018 godz. 10:00. Szacunkowa wartość zamówienia (zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu, bez VAT) to 15 770 685 PLN.wszystkie...

Więcej >>

Przetarg na pierwszy etap prac - rozstrzygnięty

aktualizacja: 2017-09-13Od maja do lipca 2017 roku Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu przeprowadził postępowanie przetargowe na roboty budowlane w zadaniu:

ROBOTY POLEGAJĄCE NA BUDOWIE EMPORY ORGANOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W KOŚCIELE GARNIZONOWYM POD WEZWANIEM ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU...

Więcej >>

Pierwszy przetarg na dokumentację i nadzory

aktualizacja: 2015-07-13

Szanowni Państwo!

W dniu 27 kwietnia tego roku Właściciel kościoła garnizonowego św. Elżbiety we Wrocławiu (RZI) ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na rekonstrukcję empory organowej wraz z  infrastrukturą i robotami towarzyszącymi w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu wraz ze zgłoszeniem robót i późniejszym pełnieniem nadzoru...

Więcej >>

Restytucja organów A.H.Caspariniego

aktualizacja: 2015-07-13

Organy chórowe Adama Horatio Caspariniego (1676-1745) w kościele św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu zostały wybudowane  w roku 1717. Funkcjonowały tam wówczas dwa instrumenty organowe: 35 głosowe organy główne (III+P/35) wybudowane po części przez Nicolausa Kassnera (1599-1657) a ukończone przez Christiana Crella (1589-1657) w roku 1655 oraz inny pozytyw organowy.  Za...

Więcej >>

Pierwsze kroki wieloetapowej realizacji

aktualizacja: 2015-03-06

Szanowni Państwo!

Chciałbym przedstawić informacje o działaniach podjętych w ciągu minionych 12 miesięcy. Po uniewaznieniu w marcu 2014 roku przetargu przeprowadzonego przez Gminę Wrocław - dalszej współpracy w ramach komisji wspólnej przy Urzędzie Miejskim nie odnotowano.

Dnia 2 lipca 2014 Zarząd Fundacji zwrócił się pisemnie do proboszcza parafii św. Elżbiety we Wrocławiu,...

Więcej >>

Przetarg unieważniony. Co dalej?

aktualizacja: 2014-04-08Szanowni Państwo!

dnia 27 marca 2014 przetarg organizowany przez Urząd Miejski Wrocławia na zadanie pt. Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera został unieważniony. Po dalsze informacje odsyłam Państwa do odpowiednich agend Urzędu Miejskiego.

Fundacja proponuje aby odbudowę organów w Bazylice św. Elżbiety we...

Więcej >>

Przetarg został ogłoszony!

aktualizacja: 2013-10-31

Dnia 10.10.2013 Wydział Zamówien Publicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosił postępowanie przetargowe dotyczące zadania Odbudowy Organów w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu. Ogłoszenie przetargu można zobaczyć pod następującym linkiem:

Ogłoszenie Przetargu na Stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia

Aktualny kontekst sprawy jest skomplikowany z uwagi na trwające równolegle...

Więcej >>

Wielkie Organy kościoła garnizonowego p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu

aktualizacja: 2012-05-30

Szanowni Państwo,

 niniejszym pragniemy przedstawić Państwu dzieło, oczekujące już ponad trzydzieści lat na swą realizację. Dzieło, które jak wierzymy, pewnego dnia stanie się faktem. Jest nim odbudowa wielkich organów w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu, unicestwionych w tragicznym pożarze świątyni dnia 9 czerwca 1976 roku. Ogień zniszczył wtedy jeden z najważniejszych...

Więcej >>
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl